BASSENGTRENING I HØIENHALD BAD

Treningsgrupper i varmtvannsbasseng som holder 34°C. Ingen av gruppene retter seg mot spesielle diagnoser.

  • Tid: Torsdag ettermiddager. Det er 4 grupper fra kl. 12.30 og hver time framover.
  • Sted: Høienhald bad, Byfogd Sandbergs g 5, 1532 Moss
  • For hvem: Pasienter med muskelspenningsplager, revmatisk sykdom, artrose/slitasjegikt, nevrologisk sykdom, samt behov for opptrening etter operasjoner.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

  • Treningsgruppene går kontinuerlig året rundt, med unntak av skolens ferier og offentlige helligdager som faller på en torsdag.
  • Legehenvisning er ikke lenger nødvendig for å få støtte fra Helfo til deltakelse på treningsgruppene.
  • Bassengtrening faller inn under samme refusjons- og frikortordning som annen fysioterapi.
  • Treningsgruppene er åpne for begge kjønn, med unntak av den siste, som kun er for kvinner.
  • Det kreves ingen svømmeferdigheter for å delta i treningen.
  • På grunn av pågangen, må det påregnes lang ventetid før du vil bli tilbudt plass i en av treningsgruppene.

NB! Henvendelser gjøres via telefon eller aller helst SMS til: 462 89 081 eller via dette kontaktskjemaet.

Vennligst IKKE kontakt Høienhald bad, som i dette tilfellet bare er utleier.

Fysioterapeut Svein Holmås, Park Fysioterapi, Prinsens gate 7, 1530 Moss                            Tlf.: 462 89 081                           Org.nr.: 981 738 713