HVA ER PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI?

Psykomotorisk fysioterapi er på samme tid en behandlingsform og en måte å forstå mennesket på. En ser mennesket som en funksjonell og samspillende enhet, der endringer ett sted gir ringvirkninger andre steder. Undersøkelse og behandling omfatter derfor alltid hele kroppen, og ikke bare kroppsdelen der symptomene er.

UNDERSØKELSE VED OPPSTART

Ved oppstart gjøres det en grundig klinisk undersøkelse. Den har som formål å kartlegge grad av belastning, samt hvilke fysiske, psykiske og sosiale ressurser pasienten har å trekke på i et behandlingsforløp. Undersøkelsesresultatet gir en god indikasjon på hvilke tiltak som bør inngå i behandlingen og hvor fort en bør gå fram. Dette er derfor en meget trygg behandlingsform.

BEHANDLINGSFORLØP

Målet med behandlingen er ikke først og fremst rask symptomlindring. Derimot ønsker en sammen med pasienten å oppdage hvorfor symptomene oppstår, og finne måter å forholde seg på som ikke er overbelastende. Psykomotorisk behandling går derfor nødvendigvis over en viss tid. Vi snakker heller om måneder enn uker, - ofte lenger. Til gjengjeld skjer konsultasjonene sjeldnere enn ved annen fysioterapi. Typisk avtales det i starten én behandlingstime ukentlig, mens det etter hvert blir sjeldnere. Hver konsultasjon varer en klokketime.

 

HENVISNING?

Krav om henvisning fra lege, for å få støtte av Helfo til fysioterapibehandling, har etter 1. januar 2018 bortfalt. Ethvert medlem av Folketrygden, kan heretter kontakte fysioterapeuter med kommunal avtalehjemmel direkte og få behandling under samme økonomiske betingelser, som man tidligere måtte ha legehenvisning for å få.

På samme måte som før, vil man motta Frikort 2 automatisk når innbetaling av egenandeler har passert frikortgrensen. Grensen for år 2018 er kr. 2025,-.

Svein Holmås Psykomotorisk Fysioterapi, Stubben 15, 1512 Moss                            Tlf.: 69 51 66 01                           Org.nr.: 981 738 713